Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen ja Namibian väliset suhteet - Suomen suurlähetystö, Windhoek : Suomi ja Namibia

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Windhoek

Embassy of Finland
2 Crohn Street (Corner of Bahnhof Street), Windhoek, Namibia
Puh. +264-61-221 355
Sähköposti: sanomat.win@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomen ja Namibian väliset suhteet

Poliittiset suhteet

Suomen ja Namibian välillä on pitkäaikainen suhde, joka alkoi jo vuonna 1869, kun suomalaiset lähetystyöntekijät saapuivat Pohjois-Namibiaan. Lähetystyön vaikutukset ovat edelleen näkyvät, perustivathan suomalaiset evankelis-luterilaisen kirkon, kehittivät terveydenhuoltoa ja koulutustoimintaa pohjoisessa, jossa suurin etninen ryhmä ovambot oppivat suomea ja saivat nimensä suomalaisen kaiman mukaan. Suomi myös tuki monin tavoin Namibian itsenäisyystaistelua ja presidentti Martti Ahtisaaren rooli itsenäisyyssuunnitelman toteuttamisessa oli merkittävä. Namibia oli Suomen suurimpia kehitysyhteistyön kohdemaita koko 1990 -luvun. Suomi oli ensimmäisiä maita jonka kanssa Namibia solmi diplomaattisuhteet vuonna 1990.

Suomen ja Namibian suhteet ovat ongelmattomat. Suomi mainitaan jatkuvasti maana, joka on tukenut Namibiaa sen itsenäistymistaistelussa ja auttanut monin tavoin rakentamaan nuorta valtiota itsenäistymisen jälkeen. Suomen ja Namibian väliset suhteet ovat kosketuspinnaltaan laajat ja monimuotoiset ja kanssakäyminen on vilkasta monilla tasoilla ja alueilla niin kulttuurin, tieteen, opetuksen kuin kirkkojen ja kuntienkin tasolla. Myös lukuisat korkean tason vierailut puolin ja toisin ovat merkkinä hyvistä suhteista.

Taloudelliset suhteet

Suomen ja Namibian välinen kauppa on vielä suhteellisen pientä, mutta kasvu on ollut erittäin ripeätä viime vuodet. Etenkin namibialaisen lihan tuonti suomeen on kasvanut voimakkaasti. Suomen vienti Namibiaan puolestaan koostuu etupäässä kone- ja elektroniikkateollisuuden viennistä. Merkittävimmät kaupat lähivuosilta ovat sairaalatarvikkeiden ja merentutkimusaluksen tilaaminen Suomesta. Lähivuosina vientimahdollisuuksia Suomalaiselle teollisuudelle on muun muassa kaivos-, energia- ja logistiikkatoimialoilla. Palvelukaupassa on merkittäviä mahdollisuuksia lisätä Namibiaan suuntautuvaa matkailua.

Suomen ja Namibian välinen investointisuojasopimus solmittiin vuonna 2006. Toistaiseksi suomalaisia investointeja Namibiaan on ollut vain muutamia, mutta edustustoon tulleiden kyselyjen perusteella kiinnostus Namibiaa kohtaan investointikohteena on kasvussa.

Kehitysyhteistyösuhteet

Namibiassa Suomi on siirtynyt kahdenvälisestä lahja-avusta muihin yhteistyömuotoihin, kuten kauppa, matkailu ja institutionaalinen yhteistyöhön. Tässä yhteistyössä pyritään vahvistamaan kaupallis-taloudellista ja tutkimusyhteistyötä. Institutionaalisessa kumppanuudessa, jotka ovat hankkeita tai ohjelmia, suomalainen virasto, yliopisto tai tutkimuslaitos tekee yhteistyötä Namibiassa sijaitsevan vertaisinstituution kanssa. Toiminta on yhteistyökumppaneiden omaa, vakiintunutta toimintaa, normaalia kansainvälistymisen yhteistyötä ja hyödyttää molempia osapuolia. Eri tutkimuslaitoksilla voi olla tutkijavaihtoa tai yhteisiä hankkeita ja yliopistoilla opettajanvaihtoa tai yhteisiä opinto-ohjelmia. Namibiassa Suomella on käytössä mm. seuraavat kehitysyhteistyöinstrumentit:

·         Instituutioiden välisen yhteistyön instrumentti (IKI) mahdollistaa valtion laitosten ja virastojen osallistumisen kehitysyhteistyöhön ja korkeakoulujen institutionaalisen yhteistyön instrumentti, KK IKI, joka on suunnattu yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Parhaillaan on käynnissä tai suunnitteilla yhteistyötä mm. energia-, geologia-, kirjasto-, opetus-, poliisi- ja terveysalan instituutioiden välillä.

·         Paikallisen yhteistyön määräraha (PYM) on tarkoitettu tukemaan paikallisia kansalaisjärjestöjä, yhteisöön perustuvia organisaatioita (CBO), sekä muita instituutioita Namibiassa. Vuoden 2012 PYM budjetti on noin € 1,000 000. Suomalaiset järjestöt voivat hakea rahoitusta yhdessä namibialaisen järjestön kanssa ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestö -yksiköstä.

·         Namibia on mukana noin kymmenessä Suomen tukemassa alueellisessa hankkeessa. Osaa hankkeista toteutetaan SADC:n kautta ja osa hankkeista on Suomen rahoittamia alueellisia hankkeita. Alueellisia hankkeita on mm. tietoyhteiskunnan, innovoinnin, energian ja ympäristön osa-aluilla.

·         Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelma, joka tehdään tietotaidon ja asiantuntemuksen vaihdolla sekä konkreettisten kehityshankkeiden kautta. Kunta-alan yhteistyötä on käynnissä Vantaan ja Windhoekin, Lempäälän ja Ondangwan, Kangasalan ja Keetmanshoopin sekä Hämeenlinnan seudun koulutusyhtymän ja Omarurun välillä.

·         Finnpartnership-ohjelman tarkoituksena on parantaa suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten yhteistyömahdollisuuksia ja siten edistää kohdemaiden taloudellista kasvua, monipuolistaa tuotantoa sekä viennin rakennetta. Finnfund puolestaantarjoaa osakesijoituksia ja lainoja investointeihin, kuten myös välirahoitusta.

·         CIMO:n North-South -vaihto-ohjelma, joka tukee yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettaja- ja opiskelijavaihtoa.

·         Suomi tekee jatkuvaa yhteistyötä toisten avunantajien kanssa erityisesti yhteistyö EU-komission ja EU –jäsenmaiden kanssa on kiinteää. Merkittävä osa Suomen kehitysavusta kanavoituu EU:n kehitysinstrumenttien kautta, ml. Namibiaan.

Kulttuurisuhteet

Edustuston kulttuuriprofiili on korkea. Se perustuu pitkään ja kosketuspinnaltaan laajaan yhteistyöhön maittemme hallitusten, kirkkojen ja instituutioiden välillä. Paikallisen yhteistyön määrärahan (PYM) yksi prioriteettialue on Namibian kulttuuri-identiteetin vahvistaminen ja sitä toteutetaan pääsääntöisesti Suomen ja Namibian instituutioiden (kunnat, oppilaitokset, teatterit, museot) välisen yhteistyön avulla. Rahaston varoin tuetaan etenkin teatteria, näytelmäkirjallisuutta, ohjausta, kirjoittamisen ja lukemisen kulttuurin edistämistä nuorten keskuudessa, perinnemusiikin ja nykymusiikin yhdistämistä, musiikkikasvatusta, museotoimintaa ja kulttuuriperinnön tallentamista, elokuvatoimintaa ja käsityötaiteen kehittämistä.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 8.9.2017


© Suomen suurlähetystö, Windhoek | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot