Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Viisumi - Suomen suurlähetystö, Windhoek : Konsulipalvelut : Viisumi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Windhoek

Embassy of Finland
2 Crohn Street (Corner of Bahnhof Street), Windhoek, Namibia
Puh. +264-61-221 355
Sähköposti: sanomat.win@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Viisumi

Schengen-viisumi Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Islantiin ja Viroon

Suomi liittyi Schengen-sopimukseen 25.3.2001. Schengen-alueeseen kuuluvat Euroopan maista Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Ruola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki ja Unkari.

Toisen maan myöntämä Schengen-viisumi on voimassa myös Suomessa. Jos matka suuntautuu useisiin Schengen-maihin, tulee viisumia hakea matkan pääkohteen edustustosta. Jos kaikki vierailukohteet ovat samanarvoisia, haetaan viisumia sen maan edustustosta, johon ensiksi saavutaan.

Windhoekin Suomen edustusto myöntää Schengen-viisumin Suomen lisäksi Ruotsiin, Norjaan, Islantiin ja Viroon. Schengen-viisumin hakemuskaavake on saatavissa paperikopiona suurlähetystöstä tai ohesta:

pdfSchengen-viisumihakemus

Hakemuskaavake tulee jättää suurlähetystöön mieluiten henkilökohtaisesti. Sitä ei voi lähettää sähköpostilla eikä telefaxilla. Viisumihakemuksen käsittelyaika vaihtelee 7-14 päivään, riippuen hakijan kansalaisuudesta. Allekirjoitettu hakemuskaavake toimitetaan voimassaolevan passin ja yhden värillisen passivalokuvan kanssa edustustoon. Passin tulee olla voimassa kolme kuukautta matkan päättymisestä ja siinä pitää olla ainakin kaksi tyhjää sivua jäljellä. Lisäksi hakemukseen pitää liittää:

  • matkavakuutus viisumin koko voimassaoloajalle (katettava mahdollisia sairauskuluja ainakin 30 000 €)
  • kopiot lentolipuista ja turisteilta lisäksi selvitys majoituksesta sekä rahavaroista (vähintään 40 € matkapäivää kohden), pankin tiliotteet 3 viimeisen kk:n ajalta
  • kutsujan kirje yhteystietoineen, jossa myös matkan tarkoitus selvitettävä tai yrityksen kutsukirje ja paikallisen työnantajan vahvistus (liikematkat)
  •  ilman vanhempia matkustavat alaikäiset tarvitsevat vanhempien kirjallisen suostumuksen

Hakemusta jätettäessä yli 12-vuotiaalta hakijalta otetaan sormenjäljet VIS-järjestelmään, jossa ne säilyvät seuraavat viisi vuotta. Viisumista perittävä käsittelymaksu on maksettava edustuston tilille etukäteen eli ennen viisumihakemuksen jättämistä edustustoon. Kuitti suoritetusta maksusta tulee esittää viisumihakemuksen jättämisen yhteydessä. Käsittelymaksua ei palauteta, vaikka viisumia ei myönnettäisi tai hakijan matka peruuntuisi.

Kielteinen viisumipäätös

Mikäli viisumin myöntämisen edellytykset eivät täyty, tehdään hakemukseen kielteinen päätös. Kielteisestä päätöksestä annetaan viisuminhakijalle kirjallinen ilmoitus.

Kielteinen päätös voi johtua sitä, että viisumin hakemista käsitelleessä kohdassa mainitut edellytykset eivät täyty.

Näitä voivat olla esimerkiksi seuraavat seikat:

  • hakijalla ei ole hyväksyttyä, voimassaolevaa matkustusasiakirjaa
  • hänellä ei ole esittää asiakirjoja, joilla osoittaa oleskelun tarkoitus ja edellytykset
  • hänellä ei ole toimeentuloon riittäviä varoja
  • hänellä ei ole oikeutta palata lähtömaahan eikä jatkaa kolmanteen maahan, jolloin hän voi saada kielteisen päätöksen.

Hakija saattaa myös olla maahantulokiellossa Suomeen tai johonkin toisen Schengen-valtioon tai hänen katsotaan vaarantavan jonkin jäsenvaltion yleistä järjestystä, kansallista turvallisuutta tai kansainvälisiä suhteita.

Maahantulotarkastus

Myönnetystä viisumista huolimatta maahantulon edellytykset arvioidaan maahantulotarkastuksen yhteydessä. Viisumivelvollisen henkilön tulee esittää voimassa oleva matkustusasiakirja, viisumi, oleskelun keston kattava matkustajavakuutus ja viisumihakemuksen liiteasiakirjat.

Lisäksi hänellä tulee olla toimeentulon edellyttämät rahavarat (30 euroa/pv), jotka riittävät oleskelua, paluumatkaa tai jatkomatkaa varten. Paluulippu vähentää tarvittavien rahavarojen kokonaissummaa.

Henkilö ei saa myöskään olla maahantulokiellossa Schengen-alueelle.

Maahantulolle esteenä on myös se, että rajatarkastuksessa henkilön voidaan arvioida vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen suhteita vieraisiin valtioihin. Esteenä maahantulolle on sekin, että henkilön voidaan perustellusti epäillä hankkivan tuloja epärehellisin keinoin.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 19.11.2018


© Suomen suurlähetystö, Windhoek | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot